300 Squadron
In mobilitate vis nostra

300 squadron, home of the Wildcats

Welkom op de internetpagina van het 300 squadron. Hier vindt u informatie over de historie van het squadron en de huidige samenstelling.Daarnaast laten we zien welke actuele bijdrage wij leveren aan air power en waar onze focus voor de nabije toekomst ligt.

De lijfspreuk van het squadron luidt: “In Mobilitate Vis Nostra” wat betekent “in beweeglijkheid ligt onze kracht”.

Het squadron is uitgerust met 12 Cougar transporthelikopters waarmee een zeer divers takenpakket wordt uitgevoerd. Dit pakket varieert van maritiem en amfibisch optreden vanaf Zijne Majesteits schepen, nationale bijstand zoals bijvoorbeeld branden blussen en samenwerking met de Dienst Speciale Interventies (DSI), patiënten- en gewonden vervoer maar ook het ondersteunen van operaties met bv de 11de Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers. Bovenstaande inzet is alleen mogelijk doordat het squadron beschikt over een MLE-145 gecertificeerde onderhoudsorganisatie. Deze bestaat uit gedreven technische specialisten die zorgen voor inzetgerede helikopters. Goed opgeleide en getrainde crews voeren uiteindelijk de missies uit en staan daarmee aan de voorkant van onze zichtbare output.

Ik wens u veel leesplezier op onze internetsite!

Luitenant-kolonel vlieger T. Linssen